Procházka žáků 6. tříd Starým Městem

MajákJiž druhým rokem jsme pro naše šesťáčky připravili aktivitu nazvanou „Procházka Starým Městem“. Cílem této aktivity je  seznámení a stmelení nového kolektivu a poznání  místa, kam budou po další 4 roky chodit do školy.
Děti byly rozděleny do několika skupin, ve kterých společnými silami plnily úkoly na čtyřech stanovištích. První stanoviště bylo na Městském informačním centru, kde se děti dozvěděli základní informace o Starém Městě, jeho historii a nejdůležitějších památkách. Poté jsme přešli na stanoviště u Baťova kanálu.  Zde jsme vyslechli poutavé vyprávění o historii Baťova kanálu, živočiších a rostlinách nacházejících se v blízkosti kanálu, o přístavištích i lodích. Na třetím stanovišti, u Památníku Velké Moravy, jsme opět zabrousili do historie, tentokrát pochopitelně velkomoravské říše. A děti si dokonce mohly vyzkoušet psát hlaholicí. Poslední zastávkou v našem putování byl maják. Toto stanoviště bylo zaměřeno zeměpisně. Děti se naučily pracovat s buzolou, aby poté mohly vystoupat na maják a zjišťovat světové strany, blízké pohoří v okolí a známá místa. Staré Město jsme měli jako na dlani.
A tady naše procházka skončila. Sice jsme našlapali 12 km, ale zato jsme měli čas se vzájemně seznamovat a zjistit mnoho nových a zajímavých informací nejen o sobě navzájem, ale i o Starém Městě.
Ve škole nás už čekalo jen vyhodnocení splněných úkolů a sladká odměna pro výherce soutěže i všechny zúčastněné. Další seznamovací aktivity čekají na šesťáky na poznávacích pobytech za 14 dnů na Kopánkách.

 Seznamovací aktivity VI.D

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Sdílejte!