Podklady pro přijetí žáka do školní družiny

Zápis žáků do ŠD pro šk. rok 2013/ 2014 proběhne v následujících dnech:

– pro 1. ročník 13.6. 2013 ( po schůzce rodičů budoucích prvňáčků)

– pro 2. a 3. ročník od 17.-19.6.2013 od 15.30 do 16.30 hodin

v případě volné kapacity proběhne zápis pro vyšší ročníky nejpozději do poloviny září ve ŠD ( budova č.715) u vedoucí vychovatelky B. Lašákové.

  • žáka přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisního lístku
  • přijímání do ŠD je limitováno počtem oddělení, která se naplňují do 30 žáků
  • přijímáme žáky 1. – 3. ročníku základní školy, v případě volné kapacity i vyšších ročníků 1. stupně
  • žáci vyšších ročníků budou přijati v případě volné kapacity ŠD v pořadí vyplněných a odevzdaných zápisních lístků a s přihlédnutím k individuálním potřebám rodiny
  • v případě, že se v průběhu školního roku bude hlásit do ŠD nový žák, který bude mít vyšší bodové ohodnocení, popřípadě dojde ke snížení bodového hodnocení již přijatého žáka, může dojít k vyřazení již přijatého žáka s nižším počtem bodů z docházky do ŠD
  • pro každý školní rok je nutné žáka znovu přihlásit do ŠD

Kritéria pro přijímání žáků do ŠD stanovená ředitelem školy:                                                                                                                       vyplní rodiče         ŠD

1 Žák bude navštěvovat – 1.ročník  – 8 bodů, 2. ročník – 5 bodů, 3.ročník – 1 bod. ročník 1. 2. 3.
2 Bydliště žáka – trvalý pobyt v obci – 1 bod, dojíždějící – 2 body

ano ne

3 Individuální situace žáka – žák se hlásí k celodennímu provozu – 4 body, pouze odpoledne – 2 body ráno i odpoledne

jen odpoledne

– žák bude navštěvovat ŠD 5 dnů v týdnu –  3   body

ano ne

– ŠD navštěvuje i sourozenec –  1 bod

ano ne

body celkem

O přijetí žáka do ŠD rozhodne ředitel školy, není nárokové.

Zákonný zástupce při zápisu obdrží číslo a jeden týden po zápisu bude vyvěšen seznam čísel přijatých žáků.

Sdílejte!