Druháčci v knihovně

V tomto školním roce se naposledy vydaly děti druhých tříd do místní knihovny. Čekalo na ně seznámení se spisovatelem Ondřejem Sekorou a jeho dílem. Po krátkém úvodu o životě spisovatele přišlo na řadu povídání o nejznámější postavě – Ferdovi Mravencovi. Děti slyšely úryvky a mnoho z nich dokázalo zbytek příběhu dovyprávět. To dokazuje, že i v dnešní moderní době má tato postavička a kniha své místo. V závěru se děti rozdělily do skupin a vyplňovaly písemný kvíz. Všichni by si zasloužili velkou jedničku s hvězdičkou.

 

Sdílejte!