Den dětí ve snoezelenu

Letos si dvě druhé třídy užily Den dětí opravdu velmi netradičně. Místo obvyklých atrakcí se hned ráno vydaly na procházku s tajným cílem. Během půl hodiny už děti stály před budovou Akropolisu. Tady byl pro ně připraven hodinový pohádkový pobyt ve snoezelenu.

Společný vstup do pohádky se konal v bílém království. Děti se seznámily s našimi průvodkyněmi, každý si v úvodu zacinkal na kouzelný zvoneček a mohl si v duchu něco přát. Následovalo povídání o nejoblíbenějších pohádkách jednotlivých dětí a potom už si děti tahaly z kouzelného měšce drahokamy. Pomocí těch byly rozděleny do tří skupin. Během dopoledne se tyto skupiny vystřídaly na třech stanovištích( bílá, růžová a černá jeskyně s přechodem poslepu po tajuplné chodbě), kde plnily pohádkové úkoly.

Z tohoto dne odcházely děti  plné dojmů, které v nich vyvolalo netradiční, relaxační prostředí.

Sdílejte!