Nocování s fantasy

Noc s fantasyZatímco v jiné pátky bylo zvonění po 6. vyučovací hodině pro žáky signálem, že do pondělí do školy nepůjdou, tentokrát se stalo pro 21 žáků 6. ročníku znamením, že za několik hodin se do školy vrátí, aby v ní přenocovali. Nejednalo se však o obyčejné přespání: Před usnutím byl pro děti připraven bohatý program, který se celý točil kolem literárního žánru fantasy. Začínalo se společnou četbou, při níž žáci ukazovali, jak pozornými čtenáři jsou. Svoji fantazii projevili při výtvarném zpracování příšery, o které jim četla paní učitelka Karlíková. Následovala soutěž Literární stezka. Na deseti stanovištích žáci plnili úkoly vycházející z přiložených úryvků fantasy literatury. Nejšikovnější soutěžící pak obdrželi za své snažení diplomy a věcnou odměnu. Všechny tři vítězné stupně obsadily dívky z 6. D:  Na 1. místě skončila Denisa Kneslová. 2. příčku obsadila Sára Lukášová a 3. místo vybojovala Helena Šťastná.

Po soutěžním klání se žáci rozdělili do skupin, z nichž každá měla za úkol zpracovat projekt. Témata byla pestrá: od bytostí fantasy literatury po konkrétní literární díla. Před usnutím čekalo na žáky promítání filmu. V pozdních nočních hodinách jsme se odebrali na kutě. V 9 hodin ráno se nocležníci rozutekli do svých domovů.

Nocování ve škole bylo sice náročné, ale věříme, že se pro žáky stalo příjemně stráveným časem.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Sdílejte!