Den Země na prvním stupni ZŠ

Slunečné počasí provázelo celý týden žáky při putování přírodou ke Dni Země.

I. A, B, C
Den Země v prvním ročníku proběhl v indiánském duchu. Děti plnily úkoly podobné těm, které musejí zvládat opravdoví Indiáni, např.: střelba z luku, postavení hranice k zapálení ohně, třídění odpadu, pomoc kamarádovi v nouzi (překážková dráha).
Každý pak obdržel indiánskou čelenku a „zub z medvěda“ a také krásné indiánské maskování v podobě různobarevných proužků na obličeji.
Na závěr si každý kmen vyrobil svůj plakát, který si děti vyvěsily ve svých třídách.

II. A, B, C
Na přísně utajenou výpravu za dobrodružstvím se vydali žáci 2. ročníku v úterý 23. dubna. Cesta k cíli byla náročná, zajímavá a očima dětí vypadala takto:

Líbilo se mi, jak jsme chodili v blátě. Strašně mě bolely nohy, ale dokázal jsem to ujít.
Ondra Číhal

Nelíbilo se mi, když mně bota zůstala v bahně. Utíkala jsem říct něco paní učitelce a najednou jsem byla bez boty. Šlápla jsem do bahna v ponožce.
Valinka Straková

Šli jsme dlouhou trasu. Líbila se mi cesta do kopce blátem. Nelíbilo se mi, jak je příroda znečištěná.
Barča Vandová

Na výletě jsme dělali úkoly. V kaluži jsem viděla pulce. Líbila se mi příroda. Nelíbily se mi veliké kopce.
Kristýnka Hájková

Na výletě se mi líbila první disciplína. Čistili jsme přírodu.
Eliška Kubíková

Nejvíc se mi líbilo, jak jsme sbírali odpadky. A naopak se mi nelíbilo, jak nějací lidé znečišťují přírodu.
Nela Kosková

Líbila se mi celá vycházka, ale nelíbila se mi blátivá cesta. Byl jsem vedoucí celé expedice.
David Vícha

Šli jsme se školou do lesa. Tam jsme plnili úkoly. První jsme hledali odpad. Hledali jsme u Zlacké studánky. Kuba spadl do vody. Jak jsme šli dál, našel jsem vajíčka od žab. Byli tam i pulci.
Michal Daníška

Jeli jsme na Salaš. Vysedli jsme z autobusu. Říkali jsme si pravidla. Pak jsme přišli ke Zlacké studánce a posvačili. Kuba spadl do studánky. Pak jsem rychle vylezl a tak jsem si dal novou ponožku a zase jsme šli blátem. Pak jsme šli blátivým kopcem. Konečně jsme se dostali na rovinu.  Pak jsme spadli do bláta. A pak jsme se z toho vyhrabali.
Jakub Tvrdoň a Martin Porta

Kryštof měl mapu, Šimon otevíral obálky. Michal dával pozor, aby nikdo nezlobil. Pak jsem sloužila jako stůl.
Katka Mojžíšová a Uhříčková

Včera jsme spolu se třídou jeli na výlet. Viděli jsme krásné zvířata. Moc mě to bavilo. Plnili jsme úkoly. Šli jsme blátivou cestou, třídili jsme odpadky. Poznávali jsme přírodu. Viděl jsem krokodýla. Viděl jsem mraveniště a koně. Byla to dlouhá cesta. Byl to krásný výlet.
Šimon Horníček
III. A, B, C, D

Ve čtvrtek 25. dubna žáci 3. tříd podnikli expedici do přírody v rámci Dne Země. Organizátorem akce bylo SVČ Klubko. Byli jsme rozděleni do dvou skupin. Trasa třídy III. A a III. B vedla z Jankovic přes Králův stůl a Zlackou studánku na Salaš. Třídy III. C a III. D putovaly z Velehradu po cyklostezce na Salaš. Cestou si děti vedly expediční deník, do kterého postupně zapisovaly splněné úkoly (třídění a sběr odpadků, poznávaly živočichy, jejich obydlí a mláďata). Učitelé se stali pouze pozorovateli a žáci si sami zvolili role ve skupině: vedoucího expedice, hlídače, zapisovatele a strážce pořádku. Počasí se vydařilo a děti statečně šlapaly až do cíle.

IV. A, B, C

Ve čtvrtek 25. dubna. žáci čtvrtých tříd vyrazili do přírody v rámci Dne Země. Organizátorem akce bylo SVČ Klubko. Před školou jsme se nalodili do autobusu, který nás odvezl na Bunč. Zde jsme otevřeli tajné obálky s mapou a úkoly, které jsme cestou průběžně plnili do expedičního deníku. Každá třída si zvolila svého vedoucího expedice, hlídače, zapisovatele a strážce pořádku. Trasa vedla z Bunče po modré turistické značce kolem Zlacké studánky na Salaš. Cestou všichni aktivně sbírali pohozené odpadky, které v lese zanechali neukáznění turisté. Touto malou měrou jsme tak i my přispěli k očistě naší přírody.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Sdílejte!