Noc s Andersenem

Pátek 5. dubna byl ve znamení celorepublikové  akce knihoven pod názvem Noc s Andersenem.Noc s Andersenem Hlavním cílem je připomenout dětem kouzlo knih. Letošní ročník byl zaměřen na dílo paní Heleny Zmatlíkové. Ve třídě 2. C probíhá v tomto školním roce miniprojekt Putování po písmenkovém království a v rámci toho jsme se i my zúčastnili Noci s Andersenem. Vše začalo v pátek v 18.00 hodin v místní knihovně. Po seznamovacích hrách, krátkém občerstvení a seznámení s dílem a životem paní Zmatlíkové následoval přesun všech účastníků do naší základní školy.Tady na děti čekal pestrý program, kdy plnily rozmanité úkoly, nacvičovaly nové tance, zpívaly písničky, vyráběly berušky a také si vyzkoušely noční stezku odvahy. O půlnoci se celá skupina přesunula zpět do knihovny, kde našly děti poklad a pokusily se přivolat ducha pana H. Ch. Andersena. Povedlo se a on jim odpověděl  na deset jejich zvídavých otázek, ve kterých se dozvěděly mnoho zajímavého z jeho života.

Tím byl náročný večer ukončen a nezbývalo nic jiného, než aby si každý účastník našel v knihovně svůj koutek, kde si připravil karimatku a spacák a za poslechu pohádky se uložil ke spánku.

V sobotu ráno děti obdržely pamětní listy a malé odměny. V 8.00 hodin jsme se všichni rozešli do svých domovů.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Sdílejte!