Rodičům žáků třetích tříd

Je Vaše dítě nesmělé, se sníženým sebevědomím a obtížemi při zařazení mezi vrstevníky? Nabízíme Vám cvičení se zaměřením na nácvik komunikačních dovedností, na pozitivní přijímání sebe i druhých, relaxaci, ale i na možnost odreagování během arteterapeutických her. Cvičení povede školní psycholožka a je rozděleno do 10 setkání vždy v úterý od 9. dubna v době od 13:00 do 13:45 hod. v 2. B třídě (budova školní družiny). Jestli máte zájem, aby se Vaše dítě cvičení účastnilo, přihlaste jej na adrese psycholog@zsstmesto.cz nejpozději do 27. března s uvedením jména a příjmení a data narození. Připište, jakým způsobem bude dítě pokračovat dál v pobytu ve škole po skončení cvičení (půjde do školní družiny, půjde domů, vyzvednete si dítě po ukončení cvičení před třídou…). Dítě s požadovanými daty můžete nahlásit i třídní učitelce. Bližší informace na telefonu 739 768 028.

Sdílejte!