Metoda dobrého startu na naší škole

Od pololetí školního roku 2012/13 pracujeme Metodou dobrého startu i na naší škole. S úspěchem se používá u nás doma i v zahraničí. Na naše podmínky ji propracovala PhDr. Jana Swierkoszová, u které absolvovala vzdělání naše školní psycholožka. Jednotlivá cvičení sledují harmonický rozvoj psychomotoriky a v  součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální přispívají k rozvoji řeči. U dětí s normální psychomotorickou úrovní vývoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. Metoda se osvědčila jako vstupní etapa výuky čtení a psaní. Splňuje taky profylaktickou funkci. Úspěšně se používá u dětí s diagnózou specifické poruchy učení a to jak v rámci jejich integrace, tak i ambulantní péče. Účinná je i u dětí s ADHD/ADD. Práce v jednotlivých cvičeních vychází z lidových písniček, které jsou nositelem děje každého setkání. Od nich se pak odvíjí vyprávěný příběh a pohyb v oblasti jemné a hrubé motoriky. Cvičení jsou zábavná, děti se na ně těší a nenudí se u nich. Ze strany rodičů mají cvičení  pozitivní odezvu.

Sdílejte!