Hlídky mladých zdravotníků

V listopadu začaly na naší škole pod záštitou oblastního ČČK v Uherském Hradišti pracovat v rámci školního klubu Hlídky mladých zdravotníků. Přibližně 30 dětí  ze všech ročníků druhého stupně se učí základům první pomoci. V budoucnosti chtějí v oblasti zdravotnictví dál pracovat,  Pro praktickou část byla nezbytná teoretická příprava. Poté, co jsme na modelech lidského těla pochopili zevrubné základy fungování lidského organismu, jsme začali prakticky první pomoc nacvičovat. Díky našim sponzorům (Medica Filter, Llohmann Rauscher a VMBall) jsme získali obvazový a jiný materiál potřebný k nácviku. Velkou motivací pro nás byla návštěva ZZS v Uherském Hradišti. Zkušení záchranáři nám dali nahlédnout do útrob sanitního vozu, prodiskutovali s námi první pomoc v terénu a nastínili, jakými novými trendy se ubírá. Záchranáři nám budou nápomocni i při výcviku těsně před soutěží Hlídek mladých zdravotníků konanou v květnu, na níž jsme již svou účast přislíbili. Třetina dětí se v létě chystá na tématicky zaměřený tábor. Po asi týdenním intenzivním výcviku získají osvědčení, která by měla být zohledňována při přijetí na střední zdravotnické škole. Věřím, že přestože by se kariéra těchto dětí ubírala jiným směrem, pak v nich přinejmenším zůstane schopnost racionálně a úspěšně řešit jakékoliv nenadálé situace.

Sdílejte!