E-twinning s Dány a Turky

Hned poté, co byly děti šestých ročníků schopny základní komunikace v cizím jazyce, jsme se rozhodli najít si v zahraničí přátele, s nimiž si budeme s vidinou další spolupráce dopisovat. Díky portálu e-twinningu, který provozuje Česká národní agentura, nyní spolupracujeme s Friskole Bale School v Dánsku a tureckou Ílkoku. Kolem 50 dětí vyrobilo před vánočními svátky svá osobitá blahopřání a s prvními dopisy jsme je do Dánska a Turecka odeslali.

Radost, která zavládla poté, co nám ze zahraničí došly odpovědi, nás motivovala k dalšímu projektu. Tentokrát jsme se rozhodli do podoby knihy doprovázené řadou barevných fotografií zpracovat téma Škola. Jednotlivá témata jsou volena podle toho, co je v hodinách jazyka anglického ve škole v daném ročníku aktuálně probíráno. Díky tomu jsou děti více motivovány si dané téma osvojit.

Na přelomu března a dubna začneme týmově připravovat nový projekt o tom, jak se bydlí v České republice. Tentokrát zamýšlíme téma zpracovat formou videa. Ve vyšších ročnících bychom chtěli využít možnosti pracovat s více zahraničními partnery na dlouhodobějších projektech např. v rámci programu Comenius. Finanční dotace na dobu 2 let by nám umožnila zrealizovat výměnné pobyty dětí. Díky e-twinningu tak mohou děti získat cenné přátele na celý život a být tak více motivováni ke studiu cizích jazyků a jejich praktickému užití. Děti se učí týmové spolupráci. Jejich úsilí jistě rodiče ocení na konci školního roku.

Sdílejte!