Indiánská matematika v 1. ročníku

Žáci prvního ročníku v měsíci únoru prožili „indiánskou matematiku“. Vyrobili si čelenky a po splnění úkolů získávali indiánská pera. Indiáni plnili rozmanité úkoly nejen z učebnice matematiky. Ve čtení samostatně četli věty zaměřené na tuto tématiku. Ve výtvarné výchově si vyrobili masku a indiánské obydlí, v pracovních činnostech skládali puzzle, v hudební výchově zpívali indiánské a trampské písničky. V tělesné výchově samozřejmě zdolávali indiánskou stezku. Všichni indiáni si vyučování užili a čelenky si odnesli domů.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Sdílejte!