Nautilus

Dovednost žáka učit se je jedna z nejdůležitějších věcí, která vede k tomu, být ve škole úspěšný. Mnoho žáků právě tyhle dovednosti postrádá. Proto je na učitelích, aby žákům ukázali, jak se efektivněji učit.

Právě z těchto důvodů se naše škola spolu se ZŠ a MŠ Jalubí, ZŠ Nedakonice a ZŠ Ostrožská Nová Ves zúčastnila školení Nautilus – Naučíme tě učit se.  Někteří učitelé těchto základních škol prošli ve dnech 6. a 7. března dvoudenním seminářem, kde byli seznámeni s projektem. Obrovský dík patří lektrorce paní Mgr. Daně Forýtkové, která náš kurz vedla a poskytla nám informace důležité k realizaci projektu na našich školách. Nyní už nám nebrání nic v tom, pokusit se pracovat s výukovými materiály ve výuce a ukázat žákům, jak si osvojit podstatné znalosti, dovednosti a další prvky důležité pro úspěšné učení.

Sdílejte!