Cyrilometodějská akademie

Od listopadu do února se postupně všechny třídy 7. ročníku vydaly do Památníku Velké Moravy, kde se zúčastnily vzdělávacího programu s názvem Cyrilometodějská akademie, který přípravilo Slovácké muzeum k 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu. Děti si vždy vyslechly přednášku vedenou odborným lektorem a poté dostaly možnost prohlédnout si expozici Památníku. Žáci se například dozvěděli, jaké pozůstatky staveb z období Velké Moravy mohou v okolí nalézt a že Staré Město je velkomoravský Veligrad. Výklad lektora byl doplněn obrazovým materiálem, promítaným na televizi, nebo krátkým filmem či audioukázkou.

Díky akci se žáci rozšířili znalosti o našem prvním státním útvaru, Vekomoravské říši, a tím i o regionálních dějinách.

Sdílejte!