Olympiáda z jazyka německého

Dne 6. února se na ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě konalo okresní kolo Olympiády z německého jazyka.

Tato soutěž byla určena pro žáky učící se německý jazyk jako druhý cizí jazyk. Naši školu reprezentovala dvě děvčata – Tereza Nezdařilová a Kateřina Malinová, obě z 9. C. Olympiáda se skládala ze tří částí, z nichž první byl poslech s porozuměním, kde žáci doplňovali chybějící slova. Poté následoval popis obrázku. Stěžejní částí byl mluvený projev na dané vylosované téma. V konverzační části soutěže se hodnotí jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. Konkurence byla veliká, účastnilo se celkem 13 žáků dané kategorie. Naše Kateřina Malinová si „vyšprechtila“ krásné 3. místo, za které jí velmi gratulujeme.  Terezce Nezdařilové děkujeme za snahu a účast v soutěži.

Sdílejte!