Zápis dětí do 1. tříd

V pátek 8. února 2013 se koná slavností zápis dětí do 1. ročníku ZŠ.

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2006 až 30. 8. 2007 a bude probíhat v přízemí budovy ZŠ Staré Město, náměstí Hrdinů 1000, od 11.00 do 17.30 hodin.


Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2012/2013 povolen odklad školní docházky.
Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete v měsíci lednu v mateřských školách seznámeni s časovým rozvrhem. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

Zákonní zástupci přijdou s dítětem a přinesou s sebou:
– žádost
– občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti
– rodný list dítěte
– vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“

Pokud zákonní zástupci budou pro dítě žádat odklad školní docházky, přinesou s sebou vyjádření příslušného lékaře a vyšetřením pedagogicko-psychologické poradny či SPC.
Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, narozené od 1. 9. 2007 do 31. 12. 2007. Žádost o přijetí u těchto dětí musí být vždy doložena vyšetřením pedagogicko-psychologické poradny.

Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ, mohou si jej vyzvednout v ZŠ nebo jej najdou na adrese www.zsstmesto.cz – v sekci dokumenty ke stažení, pro zákonné zástupce.

Sdílejte!