RAMPS VIP – III

ramps+esfŠkola je zapojena do projektu RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III), který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto služby jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Více na www.nuv.cz/ramps

Školní poradenské pracoviště (dál ŠPP) bylo vytvořeno ve školním roce 2009/2010 i na naší škole a od 1. 1. 2012 je v rámci projektu RAMPS – VIP III spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Členy školního poradenského pracoviště jsou ředitel školy, zástupkyně pro I. a II. stupeň výchovné poradkyně a metodici prevence a školní psycholožka, kteří se setkávájí minimálně dvakrát v průběhu školního roku s cílem koordinovat poradenskou péči ve škole. ŠPP se na naší škole zaměřuje na prevenci školní neúspěšnosti žáků včasným vyhledáváním dětí s potížemi ve vzdělávání a ve výchovném vedení. Do péče škoní psycholožky může nahlásit dítě zákonný zástupce. V případě, že žáka nahlásí třídní učitel nebo o ni požádá žák sám,  je rodič kontaktován školní psycholožkou.

Pracovní doba školní psycholožky Mgr. Beáty Kroutilíkové, PhD.:
Pondělí:   8:00 – 15:00 hod. sudé pondělí I. stupeň,
liché pondělí II. stupeň
Úterý:     8:00 – 14:00 hod. II. stupeň
Středa:   8:00 – 13:30 hod. I. stupeň
Čtvrtek:  8:00 – 14:00 hod. II. stupeň
Pátek:    8:00 – 14:00 hod. I. stupeň

Ke konzultaci je potřebné se předem objednat osobně nebo telefonicky na čísle: 572 541 298, 739 768 028.

Výchovný poradce:

Mgr. Jana Daňhelová I. stupeň  – konzultační hodiny ve středu od 14:00 – 15:30 hod.
Mgr. Věra Mlčúchová II. stupeň – konzultační hodiny v pondělí od 14:00 – 15:30 hod.
Konzutace pouze po předchozí domluvě.

Metodik pro prevenci:
Mgr. Milana Matyášová I. stupeň – konzultační hodiny ve středu od 13:00 – 14:00 hod.
Mgr. Alan Navrátil II. stupeň – konzultační hodiny v pondělí od 14:30 – 15:30 hod.
Konzutace pouze po předchozí domluvě.

Aktuální informace o činnosti ŠPP jsou zveřejňovány https://www.zsstmesto.cz/category/o-skole/skolni-poradenske-pracoviste/

Sdílejte!