Souboj mladých řečníků

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Mluvit mnoho jedna věc, mluvit dobře druhá.“ (Sofokles)

Magický datum 12. 12. 2012 se stal termínem pro zkoušku řečnických dovedností našich žáků. Prvním rokem se konalo školní kolo řečnické soutěže Mladý Demosthenes.

Stejně jako Demosthenes, nejslavnější řečník antického Řecka, museli se i naši začínající řečníci potýkat s obtížemi. Nejvíc asi zapůsobila tréma, která ze všech byla cítit. Porota složená z vyučujích jazyka českého se snažila úsměvem pomoci, aby výkon dopadl co nejlépe. První ročník soutěže dopadl výborně. Žáci byli připraveni, snažili se „prodat“ svůj řečnický um. Zajímavostí bylo, že témata byla podobná – často se mluvilo o Vánocích, sněhu a konci světa.

Bojovalo se ve 2 kategoriích. Do regionálního kola se „prořečnila“ za 6. – 7. třídu Michaela Kročová ze 7. A. Kategorie 8. – 9. třída byla mladými talenty naplněna. Po dlouhých diskuzích dostala žolíka na postup Veronika Novotná z 8. B. Děvčatům budeme všichni držet pěsti v regionálním kole.

Všem řečníkům bychom chtěli ještě jednou poděkovat.

Sdílejte!