Přírodní vědy na školách Zlínského kraje

Logo EU a gymnáziaNaše základní škola je spolu s 21 základními a středními školami Zlínského kraje partnerem projektu „Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ“,  který v rámci výzvy OP VK 1.1. – Zvyšování kvality vzdělávání realizuje Gymnázium Uherské Hradiště. Dalším partnerem je Společnost pro kvality školy, o.s. Ostrava.

Doba trvání projektu je od 1. listopadu 2012 do 30. března 2015, z naší školy jej bude realizovat celkem 10 pedagogů přírodovědných předmětů.

Cílem projektu je zvýšení atraktivity a kvality vzdělávání v přírodovědných předmětech prostřednictvím praktických a ověřovacích aktivit žáků s využitím měřících zařízení.

Základní aktivity projektu:

1. Nákup ICT techniky, především kompletní sady měřících přístrojů a příslušenství

2. Zpracování výukových materiálů pro nové výukové postupy s využitím měřících přístrojů a dalších ICT nástrojů pro matematiku, fyziku, chemii a biologii a environmentální výchovu (průřezové téma)

3. Zapojení edukační počítačové hry do výuky v návaznosti na práci s měřícími zařízeními

4. Semináře účastníků projektu pro seznámení s výukovými metodami a pro předávání zkušeností – celkem šest pracovních setkání a závěrečná konference

5. Pilotní ověření výukových materiálů na partnerských školách

6. Zjištění přínosu projektu elektronickým testováním žáků (přír. předměty a technické předpoklady) na začátku a konci běhu projektu

Podrobnosti o projektu lze získat na www.guh.cz

Sdílejte!