Divadelní kroužek poprvé ve Zlíně

Ve středu 31. října se žáci, kteří se přihlásili v září do divadelního kroužku, zúčastnili představení v Městském divadle ve Zlíně. Zhlédli hru pod názvem NEKLAN.CZ ANEB ZE STARÝCH POVĚSTÍ ČESKÝCH, kterou předvedli hostující herci z Naivního divadla v Liberci.

Když kníže Křesomysl odešel na věčnost, nastolen na Vyšehradě Neklan. Ten vládl všemu českému plemeni moudře a mírně…“  Těmito slovy začíná Alois Jirásek svou pověst o Lucké válce. Dále příběh pojednává o tom, že Neklan byl vychován pod vzoru slavných a „pověstných“ předchůdců. Měl být panovníkem moudrým jako Praotec Čech, silným jako Bivoj a odvážným jako Horymír. Všechny tyto vlastnosti měl využít ve válce s Lučany, kteří pod vedením Vlastislava zle na Čechy dotírali. Avšak v rozhodujícím okamžiku, kdy měl Neklan povstat v čele svých vojsk, aby je vedl proti Lučanům, kníže zcela zklamal. Místo něho položil svůj život jeho bratr.

Hra byla zajisté zajímavě a moderně ztvárněna.

Sdílejte!