Řekni mi něco o sobě

V průběhu měsíce září jsme vytvořili nový e-Twinningový projekt s názvem Tell me about you! (Řekni mi něco o sobě!). Do projektu se s nám zapojila dánská škola Lind Skole, která se nachází ve městě Herning.

Náplní tohoto projektu bude dopisování v průběhu celého školního roku. Každý žák má svého kamaráda, se kterým si bude vyměňovat dopisy na různá témata. V prvních dopisech se žáci představili, popsali svoji rodinu, město, kde bydlí a také, co rádi dělají ve volném čase. Na dopisech si dali všichni žáci velmi záležet, celková úprava a výzdoba obálky s přiložením několika fotografií byla samozřejmností.

Tématem pro měsíc listopad je Má škola, ve kterém žáci představí školu, své spolužáky, rozvrh, předměty a také, co se jim na škole nejvíce líbí.

Sdílejte!