Moderní učebna – moderní škola

Regionální operační program Střední Morava

Regionální operační program Střední Morava

ZŠ Staré Město již druhým rokem využívá učebny, které vznikly v rámci projektu Moderní učebny – Moderní škola. Celková hodnota projektu byla 4 287 575 Kč, byl podpořen Regionálním operačním programem NUTS II Střední Morava, výzva č.16/2009 – 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání, prioritní osy Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory Rozvoj měst, podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání.

V budově I. stupně jsme modernizovali jednu počítačovou a jednu jazykovou učebnu, v budově II. stupně dvě jazykové a dvě počítačové učebny.

V jazykových učebnách mají žáci i pedagogové interaktivní tabule, v počítačových učebnách je celkem 87 nových počítačů, sesíťovaných díky kvalitním serverům.

Vyučující mohou lépe využívat výukové programy, protože každý žák má k dispozici samostatný počítač. Díky interaktivním tabulím je výuka pro žáky názornější a poutavější.

Sdílejte!