Žádost o uvolnění při předem známé nepřítomnosti

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi nebo jeho zástupci, požádá předem písemně zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění žáka z vyučování.
Jeden den až týden předem známé nepřítomnosti žáka omlouvá třídní učitel, více jak jeden týden ředitel školy. Ve všech případech je nutné omluvenku zapsat do žákovské knížky.
Pro žádost lze využít tiskopis. Podle délky nepřítomnosti adresujeme třídní učitelce či učiteli, případně řediteli školy.
Sdílejte!