Výlet za odměnu

Dne 21. června se nejlepší sportovci a výherci soutěží a olympiád vypravili na výlet za odměnu. Naše putování začalo ve sklárnách Květná, kde jsme se podívali na výrobu, broušení a zdobení skla.Někteří z nás si sami mohli vyzkoušet, jak těžké je být sklářem. Poté jsme navštívili Kuželov, kde jsme si prohlédli větrný mlýn. Naši výpravu jsme ukončili prohlídkou skanzenu ve Strážnici. Tam jsme se dověděli něco o lidovém stavitelství v jednotlivých oblastech Slovácka. I když nás po celodenním chození bolely nohy, výlet za odměnu se nám moc líbil.

Anežka Fryštáková, Tereza Belantová 9.B

Sdílejte!