Dětský den s Matem a Patem

Žáci prvních ročníků svůj svátek oslavili za pěkného počasí na zahradě Klubka ve Starém Městě. Čekal na ně bohatý program a pohádková atmosféra.
Při úkolech připravených v duchu známých a oblíbených postaviček dvou kutilů Mata a Pata se děti opravdu nenudily. Naopak musely uplatnit svou zručnost  při hledání správného pracovního nářadí nebo při zatloukání hřebíků, představivost a píli při vylepšování svého příbytku, pracovitost a šikovnost při převážení koleček plných stavebního materiálu, trpělivost při chytání ryb, postřeh, dobrou orientaci a mnoho dalších dovedností.
Za splnění všech úkolů nechyběla sladká odměna. Po dobře vykonané práci si děti odpočinuly  u ohně, opekly špekáčky.

Sdílejte!