Druhý ročník výpravy do světa pohádek se vydařil

Po roce nám opět škola dovolila odkrýt svá noční tajemství. 30 odvážných dětí ze šestého a sedmého ročníku se vydalo již na II. Noční výpravu do světa fantazie.
Pro odtajňování nočních školních chodeb jsme vybrali to nejhezčí datum pro děti – 1. 6. Zároveň jsme tedy oslavili i Mezinárodní den dětí.
Na pátou hodinu se sešli všichni malí dobrodruzi natěšeni na nové zážitky. Jako první aktivita bylo malování na téma Pohádková škola. Bez řečí se všichni dali do práce a vznikala velmi krásná díla, která byla velmi vtipná a plná fantazie. Dalším stěžejním projektem byli slavní pohádkáři. Nocležníci se rozdělili do skupin, vylosovali si pohádkáře a pak sami vyhledávali informace, které následně využili při tvorbě projektu. Po posilňující večeři se mohlo prezentovat. Dozvěděli jsme se spoustu nového např. o B. Němcové, K. J. Erbenovi či bratrech Grimmových. Některé projekty byly doprovázeny i ukázkou pohádky, a tak na děti už přicházela únava. Ale co by to bylo za nocování, kdybychom zalehli brzy? Ještě nás čekala divadelní představení. Žáci si sami vymysleli téma, název, sepsali si scénář, „nahastrošili“ se donesenými látkami a mohli jsme se přenést na prkna, co znamenají svět. U mnohých scének jsme se opravdu od srdce zasmáli a byl vidět i talent mnohých dětí. Jako odměnu dostali mladí divadelníci televizní zpracování pohádky. Jelikož nabídka byla veliká, nemohly se děti domluvit a vybrat si. Nakonec vyhrál animovaný americký film Auta. Po skončení se všichni zvedli a plíživým krokem odcházeli ke svým spacákům. Po rychlé a základní hygieně se děti převlékly do svých pyžam a než jsme jim stačily popřát hezkou a dobrou noc, přenesly se do opravdové říše fantazie, která je plná snů. Někteří se obávali, že se jim bude zdát o knížkách a učebnicích. Takové „hororové“ sny se asi nikomu nezdály a byli jsme rádi, že jsme stihli posnídat a uklidit. Aby mladí dobyvatelé světa fantazie na výpravu nezapomněli, byli obdarováni pamětním listem. Myslím, že všichni odcházeli s novým zážitkem, ale také s únavou, protože přenést se do světa pohádek a fantazie dá zabrat a tato možnost se otvírá pouze jednou do roka.Závěrem bychom chtěly pochválit celou partu nocležníků, která zajistila perfektní průběh noční výpravy.                                                                                                                Petra Blažková                                                                                                                Iva Maxerová

Sdílejte!