Mámo, táto, já už umím číst!

Tak právě takovým pokřikem ukončili prvňáčci své vystoupení.

Toto vystoupení proběhlo v rámci již tradiční akce – Pasování na čtenáře. Během dopoledne 16. května se všechny první třídy postupně vystřídaly v místní knihovně. Tady je již netrpělivě očekával král Písmenkového království se svými pomocnicemi. Děti musely složit první zkoušku, na základě které, mohly být odpoledne pasovány. Každý prvňáček četl panu králi  kousek pohádky. Na mnohých z nich byla znát obava i tréma, ale nakonec vše dobře dopadlo a děti se mohly připravovat na odpolední slavnost.
Kolem 15.30 hod. se začal plnit sál místní sokolovny rodiči a prarodiči našich žáčků. Po úvodním slovu vedoucí knihovny paní Rokytové, vystoupily děti se svým pásmem, které bylo plné písniček a říkanek o písmenkách a abecedě. Za odměnu je čekala pohádka O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce. Po jejím skončení nadešla tolik očekávaná chvíle. Král Písmenkového království pasoval jednotlivě každého čtenáře a čtenářku  do Řádu čtenářského. Děti si kromě pasovací listiny odnesly i drobné dárečky. V závěru pak všechny paní učitelky dostaly klíč od Písmenkového království, protože všichni letošní prvňáčci se stali jeho právoplatnými  členy.

Sdílejte!