Přírodovědná soutěž

Ve čtvrtek 17. května proběhl v prostorách jídelny na 1. stupni jubilejní 10. ročník přírodovědné soutěže 5. tříd.
Organizačně ji zajišťuje paní ing. Alena Pluhařová z odboru životního prostředí na MěÚ Staré Město se svou dcerou. Zúčastněnými soutěžícími byli jak žáci školy místní, tak nově i žáci ze ZŠ Jalubí. Soutěžní družstva si měřila své síly napříč celým spektrem světa fauny i flóry. Teoretickou část plnou rozmanitých otázek o zvířatech i rostlinách od rovníku k pólům střídala poznávací část praktická, v níž záleželo nejvíce na tom, jak si děti všímají přírody kolem sebe. Lepší znalosti z této oblasti nakonec prokázali žáci ze ZŠ Jalubí, jejichž družstvo se umístilo na 1. místě. 2. místo vybojovalo družstvo žáků z třídy 5.B a na třetím, posledním ohodnoceném místě, skončila skupina děvčat z 5.C. Všem úspěšným soutěžícím gratulujeme a organizátorům děkujeme za ochotu a trpělivost!

Sdílejte!