Aktivně ke vzdělávání končí…

Logo EU OPVKProjekt Aktivně ke vzdělávání, který je podpořen ESF a státním rozpočtem ČR, končí.
Příjemcem byla naše základní škola, partnery projektu byly ZŠ a MŠ Uherské Hradiště – Větrná,  ZŠ Ostrožská Nová Ves, ZŠ a MŠ Jalubí, ZŠ Nedakonice a ZŠ a MŠ Zlechov. V rámci projektu proběhly tyto aktivity:Cesta ke kritickému myšlení
Asertivita v rodině a ve škole
Týmová spolupráce v praxi
Třídnické hodiny jinak
Šikana ve školním prostředí a její řešení
Specifické poruchy učení a chování
Osobnostní a sociální výchova (Základy, Osobnostní a sociální výchova v humanitních a přírodovědných předmětech)
Finanční gramotnost
ICT na míru
Ekologický projektBylo proškoleno celkem 518 pedagogických pracovníků, kteří budou získané zkušenosti využívat v kadodenní praxi.

Sdílejte!