Výsledky jarního sběru na 1.stupni

V průběhu celého měsíce dubna odváželi rodiče a děti velké množství papíru do Sběrných surovin v Uherském Hradišti.

Na dvoře naší školy proběhl sběr papíru v úterý 17. dubna. Peníze za sběr škola použije na akce pro žáky naší školy. Zároveň jsme i v tomto školním roce přihlásili celou naši školu do EKOSOUTĚŽE, kterou pořádají Sběrné suroviny v Uh. Hradišti, s.r.o. Vítězné školy získají dárky a finanční odměnu. Celkem jsme posbírali v jarním sběru 15 167 kg papíru. V jarním i podzimním sběru to bylo celkem 26 971 kg papíru. Vítězem jarního sběru se stala třída 3.A – 100,4 kg papíru na žáka. 2. místo obsadila třída 3.C – 89,19 kg papíru na žáka a na 3. místě se umístila třída 2.A – 75,06 kg papíru na žáka. Další pořadí tříd: 2.D, 4.C, 2.B, 2.C, 5.C, 1.B, 5.A, 5.B, 1.A, 3.B, 1.C, 4.A, 4.B. Vítězná třída 3.A získá dort a třídy na 2. a 3. místě dostanou sladkou odměnu. Zase nás čeká sběr podzim. Všem, kteří se zapojili do sbírání, děkujeme.

Sdílejte!