Den Země

Také na 2. stupni ZŠ se žáci zapojili do oslav Dne Země.
CEV ŽABKA připravila pro 6. ročníky pořad o rostlinách a životě v lese, 7. ročníky opět čistily od odpadků Čerťák a okolí cyklostezky a 8. ročníky si vyšláply na Brdo. Pro žáky 9.ročníku je připraven v hodinách přírodopisu zábavný vědomostní test.

Sdílejte!