Den Země v 1. ročníku

Letošní Den Země prvních tříd proběhl ve středu 25. dubna ve spolupráci s Klubkem ve Starém Městě a byl v indiánském duchu.
Mladí indiáni stříleli bizony, poznávali rostliny a zvířata, převáděli slepé kamarády přes nebezpečnou oblast.V průběhu dne získávali za splněné úkoly části mapy a důležité indicie nutné pro nález pokladu. V závěru výpravy si všichni pochutnali na uloveném medvědovi a plní nových zážitků se odebrali do svých domovských osad.

Sdílejte!