Oborové dny

Oborové dny žáků 9. ročníku se letos nesly v duchu  cestování a objevování.
O úvodní vstup se postarala skupina p. uč. Zábranského s aerobicem. Putování jsme zahájili i zakončili na půdě našeho města. Skupina p. uč. Vandové představila II. stupeň naší školy ve filmu. Skupina p. uč. Škrabalové si zahrála na světoznámé chemiky a u některých pokusů mnohým silně zatrnulo strachy. Abychom se mohli rozlétnout do dálných zemí, seznámila nás skupina p. uč. Mlčúchové s vývojem, současností a náznakově i s budoucností dopravy. To už jsme se dostali do záře světel nejvýznamnějších velkoměst. Právě velkoměsta si vybrala skupina p. uč. Králové. Když už je řeč o záři a světle, navázali na to žáci p. uč. Kubíkové s popisem vývoje a současnosti svícení, světel a nechyběl i exkurz do budoucna. O závěr našeho světového putování se postarala folklorní skupina p. uč. Pavely. Předvedli nám jak lidové písně a tance, tak lidový kroj z Uherskohradišťska. Všem se to přes drobné technické potíže moc povedlo a všem děkujeme.

Sdílejte!