Jarní rostliny

Žáci druhých tříd pracovali v měsíci dubnu na projektu s názvem Jarní rostliny.Začátkem jara se příroda kolem nás probouzí a všechno voní po kytičkách. Jarní rostliny patří k učivu prvouky, a proto jsme mu věnovali velkou část výuky. Žáci se učili jarní rostliny nejen poznávat, ale také vyhledávali zajímavé informace o jejich výskytu, stavbě těla, barevnosti a využití. Součástí projektu bylo i mnoho pracovních listů, na kterých žáci pracovali hlavně v hodinách prvouky. V psaní žáci přepisovali texty o jarních rostlinách, které jsou součástí naší písanky. Jarní květiny kreslili podle předlohy ve výtvarné výchově. V pracovních činnostech jarní květiny vystřihávali z barevných papírů. Povídání o jaru a jarních kytičkách jsme zakončili vyrobením knížky plné zábavných úkolů, křížovek a obrázků. Všechny získané informace potom žáci ve skupinách zpracovali a nalepili na archy balicího papíru. Ty jsme potom vystavili na chodbách školy.

Sdílejte!