Beseda se spisovatelkou

Ve středu 14.března navštívila naši školu spisovatelka Martina Bittnerová, která ve spolupráci s knihovnou ve Starém Městě připravila pro žáky 9. B a 9. D besedu na téma Božena Němcová – nevšední žena a první významná spisovatelka.

I když se může zdát, že o Boženě Němcové už bylo ve škole řečeno a v knihách napsáno snad vše, není tomu tak. Právě se zajímavostmi a méně známými skutečnostmi ze života této významné spisovatelky nás paní Bittnerová seznámila. Poodkryla taje o pravděpodobném datu a místu narození spisovatelky, jejích pravděpodobných rodičích, přiblížila pozitivní i negativní vlastnosti této ženy, vztah k jejím čtyřem dětem, manželovi i ostatním osudovým mužům. Měli jsme tak možnost nahlédnout do soukromí jedné z nejvýznamnějších spisovatelek 19. století.

Sdílejte!