OSV v humanitních a přírodovědných předmětech

Logo EU OPVKV rámci projektu Aktivně ke vzdělávání, který realizuje naše škola spolu s partnerskými školami, proběhly ve dnech 2. – 3. února semináře Osobnostní a sociálních výchova v humanitních a přírodovědných předmětech.
Zapojili se pedagogové staroměstské školy, ZŠ Ostrožské Nové Vsi a ZŠ Jalubí. Kurzy vedly Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D a Mgr. Dana Forýtková. Účastníci během 16 hodin získali praktické náměty do vyučovacích hodin, vyzkoušeli si spoustu aktivit. Z odpovědí na otázku, co se mimořádně líbilo na vzdělávacím programu, uvádíme:Spousta podnětných materiálů, které lze využít ve všech předmětech (závisí samozřejmě na kreativitě učitele). Výborná parta, 16 hodin skvělé nálady.
Příjemná atmosféra, paní lektorka, praktické ukázky textů, hry, materiály ke konkrétním činnostem.
Empatický a lidský přístup lektorky.
Velké množství příkladů z praxe. Osobnost paní lektorky. Velmi příjemná atmosféra.Nápady na aktivity do výuky, bylo to super.
Příjemné, hodně nápadů, splnilo očekávání nových nápadů. Děkujeme.
Příjemná atmosféra mezi kolegy.
Využitelnost, inspirace pro žáky.
Věříme, že stejná hodnocení budou mít i další semináře, které v rámci projektu proběhnou.

Sdílejte!