Základy OSV

Logo EU OPVKV rámci projektu Aktivně ke vzdělávání, který realizuje naše škola spolu s partnerskými školami v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení,

proběhl ve dnech 17. – 19. ledna kurz Základy osobnostní a sociální výchovy. Zapojili se vyučující ze ZŠ a MŠ Jalubí, ZŠ Nedakonice, ZŠ Staré Město, ZŠ Ostrožská Nová Ves a ZŠ a MŠ Zlechov. Pod vedením lektorky Mgr. Dany Forýtkové si účastníci vyzkoušeli spoustu aktivit. Na otázku, co se jim mimořádně líbilo na vzdělávacím programu, někteří účastníci odpověděli:Vstřícnost lektora.
Aktivní zapojování do činností.
Vyvolané podněty, možnosti lektora, pohotovost.
Aktivity, reflexe, nápady.
Přístup lektora, množství aktivit, příjemná atmosféra.
Spousta materiálů a aktivit, ale spíše pro třídnické hodiny, pro běžnou výuku jsou časově náročnější (dají se ale samozřejmě upravit, jak nám bylo řečeno).
Nemusela jsem psát, všechny aktivity byly provedeny přímo v akci, čímž jsem si mohla vyzkoušet a i vybrat, které přímo využiji k práci.
Velká spousta materiálů, které se dají použít nejen ve vyučování, ale i v třídnických hodinách. Odbornost lektora.
Zásoba her k OSV.
Občerstvení, hezky upravená lektorka, neomezené požívání kofeinových nápojů.
Aktivita, praktičnost, aplikace do výuky – námětově.
Vše zajímavé, přínosné.
Aktivita Na Měsíc.

Sdílejte!