Zápis do 1. tříd

Dne 10. února 2012 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku ZŠ.
Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2005 až 31. 8. 2006 a bude probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 1000 od 11.00 do 17.30 hodin.
Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2009/2010 povolen odklad školní docházky.
Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete v měsíci lednu v mateřských školách seznámeni s časovým rozvrhem. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.
  Zákonní zástupci přijdou s dítětem a přinesou s sebou:
– žádost
– občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti
– rodný list dítěte 
– vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“
  Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, přinesou s sebou vyjádření příslušného lékaře a vyšetřením pedagogicko-psychologické poradny či SPC (nejpozději do 25.5.2012).
Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, narozené od 1. 9. 2006 do 31. 12. 2006. Žádost o přijetí u těchto dětí musí být vždy doložena vyšetřením pedagogicko-psychologické poradny.
  Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ, mohou si jej vyzvednout v ZŠ nebo jej najdou na adrese www.zsstmesto.cz – v sekci dokumenty ke stažení, pro zákonné zástupce.

Sdílejte!