Změny v přijímacím řízení na střední školy

Na základě novely školského zákona účinné od 1.1.2012 došlo k těmto změnám v přijímacím řízení na SŠ:1. Ruší se povinnost vydávat žákovi výstupní hodnocení. 2. V 1.kole přijímacího řízení si žák může podat 2 přihlášky. 3. Zápisový lístek žák odevzdá příslušné SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 4. Žák může zápisový lístek uplatnit na SŠ pouze jednou. Výjimkou je případ, kdy byl přijat na další školu na odvolání. Více informací můžete získat na www. zkola.cz nebo u vých.poradkyně. Dále upozorňuji na sloučení SOŠ technické Uh.Hradiště-Mojmír se SOŠ a Gymnáziem St. Město. Přihlášky na technickou školu musíte zasílat na adresu Velehradská 1527, St.Město.

Sdílejte!