Den otevřených dveří v prvních ročnících

V listopadu měli rodiče žáků prvních tříd možnost zhlédnout vyučovací hodiny matematiky a českého jazyka.
Tuto možnost využili rodiče i prarodiče, kteří se tak seznámili se stylem práce v jednotlivých třídách. Během hodiny češtiny děti předváděly své čtení, nově naučené básničky o písmenkách, psaní a skládání slov. Matematické hry a úkoly byly zaměřeny na poznávání čísel a sčítání do 5. Některé žáčky potrápila nervozita, ale všichni se snažili ukázat to nejlepší.

Sdílejte!