Exkurze v Památníku Velké Moravy

Během 45. týdne se zúčastnili žáci 7. ročníku exkurze do Památníku Velké Moravy ve Starém Městě.
Nově otevřenou expozicí nás provedl PaedDr. Jiří Jilík. Celá exkurze začala krátkým výkladem o názvu města Staré Město a předchozím Veligradu. Poté následoval film o životě Moravanů, který Slovácké muzeum natáčelo v Archeoskanzenu na Modré. Poslední část exkurze probíhala v expozici, kde se žáci seznámili jak s autentickými archeologickými nálezy, tak s běžným životem, zvyky a rituály Moravanů prostřednictvím příběhu „Mojslava“. Někteří žáci o exkurzi napsali: „… mohli jsme se podívat na maketu a zjistit, jak to tady dříve vypadalo a kde asi bylo místo Veligradu. Pak také na místo, kde mohl být pohřben Metoděj, ale našla se tam pouze prázdná hrobka…“ J. Vandová

Sdílejte!