Návštěva z Tönisvorst

Dne 3.října naši školu navštívili Eva a Daniel, němečtí studenti z Michael Eude Gymnasium v Tönisvorst.
Po dobu dvou týdnů, zde vykonávali školní praxi v hodinách anglického jazyka pod vedením p.uč. Karafiátové a p.uč. Němcové. Během těchto dnů měli možnost seznámit s areálem školy, jednotlivými třídami a učebnami. V hodinách anglického jazyka mohli pozorovat žáky při jejich práci a zapojit se do konverzace s nimi. Na závěr praxe si pro některé třídy připravili prezentaci s názvem Festivaly ve Velké Británii, což udělalo krásnou tečku za jejich návštěvou.

Sdílejte!