Návštěva ústavu sociální péče

Den otevřených dveří v Ústavu sociální péče ve Starém Městě:V úterý 11. října navštívili žáci II. stupně naší školy Sociální pečovatelský ústav ve Starém Městě, kde probíhal den otevřených dveří. Příjemné pracovnice nás provedly po všech odděleních ústavu, seznámily s některými klienty a vysvětlily, jak důležitá je péče o občany s postižením. Úroveň technického vybavení pečovatelského domu nás mile překvapila. Vše zářilo čistotou a novotou. Klienti mají k dispozici několik terapeutických místností, tělocvičnu, odpočinkové haly, prostorný parčík s hřištěm a kuželkami. Pokoje i chodby ústavu jsou hezky vyzdobeny vlastnoručně vyráběnými pracemi klientů. Příjemnou atmosféru dne otevřených dveří doplnil bohatý program, folklorní vystoupení, nechybělo ani pohoštění s domácími cukrovinkami a rautem.
Návštěva domu pro nás byla poučná, jsme rádi, že fungují instituce tohoto typu a děkujeme všem lidem, kteří se na péči o postižené spoluobčany podílí.

Sdílejte!