Návštěva MěÚ Staré Město

Budova radnice ve Starém Městě se ve středu 5. října otevřela žákům 3. tříd naší školy.
O milé přivítání v obřadní síni a poutavý výklad se postaral místostarosta Radoslav Malina. Seznámil nás s jednotlivými odbory MěÚ, s jejich činností a významem. Žáci si prohlédli budovu radnice, kancelář pana starosty a místostarosty, zasedací místnost a velký sál, kde právě probíhala výstava rytin a známkové tvorby Jaroslava Tvrdoně. Velký zájem také vzbudila návštěva městské policie, zejména sledování obce pomocí  místního kamerového systému. Touto návštěvou si žáci rozšířili své vědomosti k probíranému učivu v prvouce Naše obec. Získanými informacemi třeťáci také obohatili svou knihu  o Starém Městě, kterou vlastnoručně napsali. 

Sdílejte!