6. třídy v knihovně

V měsíci říjnu navštívili žáci 6. ročníků Městskou knihovnu a Informační centrum ve Starém Městě, protože knihy patří do života každého vzdělaného člověka.
Seznámili se zde s prací knihovny, jejím posláním a systémem vypůjčování knih. Získali zde nové poznatky a vědomosti. Protože usilujeme o co největší čtenářskou gramotnost dětí naší školy, určitě se do knihovny brzy vrátí.

Sdílejte!