Den jazyků na prvním stupni

V pátek 23. září se žáci čtvrtých a pátých tříd zúčastnili Dne jazyků.Konal se na  dvoře školní družiny. Žáci hledali slova, různě ukrytá po celém areálu, která pak vepisovali do křížovky. Tu  obdrželi od svých vyučujících. Všem se podařilo najít všechna slova. Den se nám vydařil, počasí přálo. Ti, kteří nejlépe splnili úkol, dostali malou odměnu.Natálie Khazaalová a Natálie Vašťáková, žákyně 5.C

Sdílejte!