Buchlov in English

V rámci oslav Mezinárodního dne jazyků absolvovali žáci 9. ročníků ve středu 21. září prohlídku hradu Buchlov.
A jelikož byla tahle návštěva hradu spojena s již zmíněnou oslavou ke Dni jazyků, celá prohlídka probíhala v anglickém jazyce. Žáci tak měli možnost se setkat s anglickým jazykem nejen ve školních lavicích. Všichni si s sebou odnesli spoustu nových poznatků, zejména z oblasti slovní zásoby, která byla spojena s názornou ukázkou. Příjemným překvapením pro nás bylo, že „English guide“ byl absolvent naší základní školy Ivo Smělík. Tímto mu děkujeme za velmi pěkně připravený výklad v anglickém jazyce a těšíme se na další spolupráci i v dalších letech. Myslíme si, že pro všechny žáky bylo přínosné použití anglického jazyka v praxi a také motivace k dalšímu studiu.

Sdílejte!