Seznamovací pobyt

Ve dnech 14. – 16. září se uskutečnil seznamovací pobyt žáků 6. ročníků ve vesničce Sidonie na hranicích Slovenska.
Děti čekal náročný třídenní program, během kterého se pokusily o výšlap na Vršatecké bradlo, prohlédly si zříceninu hradu Brumov, navštívily místní plavecký bazén a prožily sportovní dopoledne. Večery strávily společnou zábavou u táboráku, diskotékou, nechyběla ani náročná stezka odvahy. Přestože počasí zpočátku příliš nepřálo, všichni si odtud odnesli spoustu zážitků, získali řadu nových kamarádů a poznali své učitele.

Sdílejte!