Moderní učebny – Moderní škola

Regionální operační program Střední Morava

Regionální operační program Střední Morava

ZŠ Staré Město realizuje projekt Moderní učebny – Moderní škola v celkové hodnotě  4 287 575 Kč díky Regionálnímu operačnímu programu NUTS II Střední Morava, výzva č.16/2009 – 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání, prioritní osy Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory Rozvoj měst, podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání.
Projekt je zaměřen na modernizaci a stavební úpravy šesti učeben. Čtyři učebny (z toho dvě počítačové a dvě jazykové) byly modernizovány v budově II. stupně školy na ulici Komenského 1720, dvě učebny (jedna jazyková a jedna počítačová) pak v budově I.stupně na náměstí Hrdinů 1000. Základním cílem projektu je zlepšení kvality výuky žáků v informatice a výuky cizích jazyků. Projekt napomůže žákům a pedagogům ke snadnějšímu přístupu k informacím a pomocí informačních a komunikačních technologií podstatně vylepší jejich znalosti ve zmíněných předmětech. Zkvalitněné zázemí umožní efektivnější způsoby výuky, přinese do vyučovacích hodin více názornosti a přiblíží žákům leckdy abstraktní pojmy. Z pohledu techniky nejvíce inovací do školního zařízení přinesou instalace  nových počítačových učeben  a  interaktivních tabulí.
Realizace projektu proběhla během prázdnin. Učebny byly do provozu uvedeny se zahájením nového školního roku.

Sdílejte!