Cyklistická přilba jako odměna

Povinnou součástí cyklistické výbavy každého mladého cyklisty je cyklistická přilba.

Pro zvýšení bezpečnosti v dopravě byla vyhlášena soutěž  operačního programu Doprava o 5 000 cyklistických přileb. Žáci  3.C se této soutěže zúčastnili. Každý žák nakreslil obrázek na dopravní téma, který musel obsahovat vlajku Evropské unie. Vyplněný formulář s odpověďmi na otázky týkající se silničního provozu a všechny své namalované obrázky stačily děti odeslat ještě do 24.6.2011 na adresu organizátora soutěže. Dne 29.6.2011 dopoledne po noci strávené ve škole, jejíž program a náplň činnosti si žáci připravili sami a tak překvapili třídní učitelku, je čekaly dva balíky. V každém byl milý dárek – cyklistické přilby, které určitě poslouží a splní svůj účel již během těchto prázdnin.

Sdílejte!